Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008Οπλίτης εστρανδιώτα της Πελοπονήσου την εποχή της Εισβολής των Οθωμανών