Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008Περιοχές της Κέρκυρας και του Βουθρωτού που υπήρχε η μεγαλύτερη συγκέντρωση πλυθησμού κατά την περίοδο της Αρχαιότητας.