Κυριακή, 27 Ιουλίου 2008

Εργατική Αδελφότης Κέρκυρας


Η Εργατική Αδελφότης υπήρξε ένας μη κρατικός θεσμος . Κατι σαν ένα μη ελεγχόμενο απο το κράτος ΙΚΑ.

Ήταν ένα μη κρατικό εργατικό ίδρυμα που είχε δημιουργηθεί απο τα εργατικά σωματεία. Διέθετε οικονομικούς πόρους και ακίνητη περιουσία απο δωρεές. Είχε σαν σκοπό την ενισχυση των έργατων εκείνης της εποχης σε διάφορες περιπτώσεις.

Η ταμπέλα του γραφείου που έχει απομείνει μέχρι σήμερα βρίσκεται στην μικρή πλατεία πίσω απο το καφέ "Σεράνο".

Δεν υπάρχουν σχόλια: