Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008Το οικόσημο της οικογένειας του Κροκόνδηλο η Κροκόδηλο η Ακροκόνδηλο Κλαδά. Ένα μέρος της οικογενείας του ήρθε στην Κέρκυρα μετά την κατάληψη της Πελλοπονήσου από τους Οθωμανούς μαζί με πολλούς "Εστρανδιωτα" δηλαδή οπλίτες και με τις οικογενειές τους .