Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008Περιοχές της Μεσογείου υπό τον έλεγχο της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας κατά τον 14ο και 15ο αιώνα.

Πηγή : Atlante storico fontamentale

D Agostini

Δεν υπάρχουν σχόλια: