Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008Συμφωνητικό που συντάχθηκε στην Κρήτη Ανάμεσα σε δύο τεχνίτες κα στόν εργοδότη για την κατασκευή μιάς εκκλησίας και που δείχνει τό πλήθος των κοινών λέξεων που βρίσκονται και στην Γλώσσα των Επτανησιων. Όταν μετά το όνομα αναφέρει "του ποτέ¨ εννοεί του προγόνου του που έχει πεθάνει.