Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008Το Δεσποτάτο της Ηπείρου υπο τον έλεγχο του οποίου βρέθηκε η Κέρκυρα από το 1214 μχ έως το 1267 μχ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: