Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Οι διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε κάθε περιοχή.
Πηγή : Atlante storico fontamentale
D Agostini

Δεν υπάρχουν σχόλια: